Colofon/Privacy verklaring

(c) 2013 Snackbar & Pizzeria No5. Westerbork - All rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag zonder toestemming van de eigenaar van deze website worden gekopieerd en/of verveelvoudigd.

Privacy verklaring
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork aan. Je wordt aangeraden deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op ons website.
Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork is gevestigd aan de Hoofdstraat 5, 9431 AB te Westerbork en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27345517. Wij zijn per mail te bereiken via info@no5westerbork.nl of via 0593-333005.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om u zo goed mogelijk in te lichten, Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens door Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 17 april 2008.
Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor -en achternaam
e mail adres
overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar worden niet gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen oa bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden 7 jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht.
De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en mailadres kan Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork geen contact met je opnemen. Daarnaast is Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.
Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork maakt geen gebruik van cookies. Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt zij wel analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft.
Snackbar & Pizzeria NO5 Westerbork heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een ssl certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de AVG. Om misbruik te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken

Website onderhoud:
Snackbar & Pizzeria No5. Westerbork
info@no5westerbork.nl
 

Website ontwikkeling, CMS en webhosting:
MartinMedia
Weerdingerstraat 83
7815 SG EMMEN
Tel. 0591-220815
www.martinmedia.nl